Project

Waar wij wonen

Wij denken dat we hier nog generaties lang zullen wonen.

Maar is dat ook zo? Hoe snel gaat de klimaatverandering? Hoe snel stijgt de zeespiegel? Loopt alles hier straks onder?

In dit project maak ik beelden van waar wij nu wonen, maar geef er soms een twist aan: water waar het nu nog niet is, bijvoorbeeld. Hiermee wil ik naar voren brengen dat als we het land waar we nu wonen voor onze kinderen en kleinkinderen bewoonbaar willen houden, we iets moeten doen. We kunnen niet langer wegkijken.