Project

Mensen aan de Kust

"De kust is niet van ons. Wij zijn van haar." ~ Ingmar Heytze

De kust heeft voor mensen van oudsher een grote aantrekkingskracht.Natuurlijk voor visserij en scheepvaart, maar mensen trekken ook massaal naar de kust als ze rust, ruimte of frisse wind nodig hebben. De kust heeft enorm veel te bieden. Maar in plaats van de natuur alleen maar te zien als een “commodity”, waar je naar believen gebruik van kunt maken, is het goed om te beseffen dat het tweerichtingsverkeer moet zijn. Bovendien moeten we de kust delen met andere belanghebbenden: dieren en planten. In dit project wil ik een breed scala laten zien van wat mensen allemaal doen aan de kust. Is iedereen zich bewust van het feit dat onze kust zwaar onder druk staat en dat onze aanwezigheid niet altijd een positieve uitwerking heeft? Hoe zorgen we ervoor dat we onze broodnodige rust en ruimte aan de kust kunnen behouden?

Hieronder vind je alle beelden die ik tot nu toe heb gemaakt voor dit project. Af en toe verschijnt er iets nieuws en uiteindelijk zal ik ook weer dingen verwijderen, omdat ik alleen de beste beelden wil overhouden.