Fotoblog

Waar wij wonen

Een nieuw project is in de maak: ik ben er al mee begonnen, terwijl mijn lopende project nog niet eens afgerond is. De inspiratie vloeit voort uit waar ik mee bezig ben: mijn huidige project en de dingen die ik daarnaast doe. De overgang van het ene naar het andere project is daardoor niet meer dan logisch.

 

Onze eigen leefomgeving

Voor het project Mensen aan de Kust heb ik de dichtregel van Ingmar Heytze als leidraad genomen: de kust is niet van ons, wij zijn van haar. Vooral ook om duidelijk te maken dat de kust waardevol en kwetsbaar is en dat we haar moeten beschermen. Mijn volgende project wil ik laten gaan over onze eigen omgeving, waar we wonen en waar we ons dagelijks bevinden. De kust is daar natuurlijk een onderdeel van, maar het gaat ook over de dorpen, de polders, de bossen, de duinen. We wonen hier en we zien onze omgeving als vanzelfsprekend, maar hoelang kunnen we hier nog wonen? Wat gaat de klimaatverandering doen? Hoe snel stijgt de zeespiegel? Moeten wij, onze kinderen, onze kleinkinderen hier uiteindelijk wegtrekken?

 

Grootouders

Dit is natuurlijk ook ingegeven door het feit dat ik me inmiddels heb aangesloten bij Grootouders voor het Klimaat, een actiegroep van mensen die zich zorgen maken over wat er door de klimaatverandering overblijft van onze leefomgeving voor toekomstige generaties. Een groep die zich ook zorgen maakt over het feit dat nu elders op de wereld de problemen al zo groot zijn, dat mensen op de vlucht moeten slaan. Deze groep vindt dat er nu actie ondernomen moet worden, de tijd van pappen en nathouden is voorbij. Kijk voor wat de Grootouders allemaal doen op hun website.

 

Jac. P. Thijsse

In de voorbereiding van dit project, toen ik op zoek was naar wat er eventueel al eerder op dit gebied is gedaan, stuitte ik op het Verkade-album “Waar wij wonen” van Jac. P. Thijsse. Het is heel interessant om dit album te bekijken en te lezen wat deze grote natuurbeschermer vond van hoe de ontwikkelingen toen (in 1937) gingen. De platen laten een verscheidenheid aan Hollandse landschappen zien. Het zijn platen die je deels ook nu nog zou kunnen maken, maar je moet er wel heel goed voor zoeken. En het is nu ook een stuk lastiger om alle infrastructuur buiten beeld te houden. Ik ben benieuwd wat Thijsse van de huidige staat van onze natuur zou vinden.

 

De komende tijd

Mijn nieuwe project gaat dus “Waar wij wonen” heten en daar ga ik de komende tijd meer blogjes aan wijden. Maar vooralsnog hangt vanaf komende maandag mijn expositie “IJmuiden Rauw aan Zee” in de bibliotheek van IJmuiden, tot eind augustus. En om alles met elkaar te verbinden, kies ik als plaatje bij deze blog een van kinderen bij de (stijgende) zee.