Fotoblog

Next level en meer

Alle ingrediënten uit mijn voorgaande blogs bij elkaar moesten even sudderen, maar het leidde er uiteindelijk toe dat ik in mijn foto’s beter tot uitdrukking wil brengen hoe complex de natuur in elkaar zit. De natuur is immers oneindig groot en tegelijkertijd oneindig klein. Ik wil het grote en het kleine, het verre en nabije, allemaal in één beeld vatten. En natuurlijk ook het harde/zachte, lichte/donkere en al die andere tegenstellingen. Daarbij is ook nog eens geen moment hetzelfde: alles is constant aan verandering onderhevig.

Het komt erop neer dat ik de dimensies ruimte en tijd wil toevoegen aan het tweedimensionale vlak van een foto. Omdat ik me nu eindelijk vrij voel alles te manipuleren wat maar te manipuleren valt, combineer ik naar believen verschillende foto’s tot beelden met meerdere lagen. Natuurlijk zijn ook deze beelden in strikte zin nog steeds tweedimensionaal. En met dat besef is het nog maar een kleine stap om een feitelijke, fysieke extra dimensie toe te voegen. Dat doe ik met verf, maar ook met materialen die ik verzamel op de locaties van de foto’s, wat een meer tastbare weergave van een stukje natuur oplevert. Dit is alleen nog zo experimenteel dat ik daarvan nog even niets laat zien...

Los van alle technische aspecten van mijn werkwijze, vind ik het vooral belangrijk om te laten zien hoe bijzonder en mooi de natuur is. Daarom wil ik dat de beelden aangenaam, harmonieus, kleurrijk en herkenbaar zijn, zodat de kijker er een positief gevoel van krijgt. Hoe meer waardering mensen voor de natuur hebben, hoe groter het draagvlak voor natuurbescherming. Wordt vervolgd!